Workshops / Presentaties

Gedurende de beursdag worden van 11:00 tot 15:00 uur workshops / presentaties gegeven in aparte ruimten (lokalen) op de 3e verdieping (volg de bewegwijzering). Voor aanvang wordt u via de omroepinstallatie geattendeerd op de verschillende workshops / presentaties.

Op ieder heel en half uur beginnen de ca. 20 minuten durende workshops / presentaties. U wordt dus snel bijgepraat over zeer uiteenlopende onderwerpen. Per workshop-ruimte is er beperkt plaats (maximaal 25 personen, dus zorg dat u er op tijd bent, want vol=vol)

Van Tot Workshopruimte 1 Workshopruimte 2
11:00 11:20 Stichting Mentor Schiedam, ondernemen 2.0
Stichting Mentor biedt een jaar lang gratis begeleiding van ondernemers door een persoonlijke coach én toegang tot een breed netwerk, professionele ondersteuning door en voor ondernemers en is al jaren een begrip voor starters en doorstarters te Schiedam.
De bij Stichting Mentor aangesloten mentoren brengen jarenlange professionele ervaring met zich mee en zijn er voor elke ondernemer die behoefte heeft aan een goed advies of een luisterend oor.
Gemeente Schiedam
Rabobank Kinderraad
Met de Rabobank Kinderraad is de Rabobank de eerste bank in Nederland die kinderen laat meedenken. De Rabobank Kinderraad leert van alles over de rol van een bank en het bewust omgaan met geld. De kennis die de kinderen tijdens het project opdoen, gebruiken ze ook om Rabobank te adviseren. Ze denken mee over allerlei zaken die de bank aangaan en beheren daarnaast hun eigen Coöperatiefonds: het Kinderfonds. Met het Kinderfonds heeft de bank ook een primeur. De Kinderraad mag geld uit dit fonds besteden aan projecten bedacht door kinderen. Op deze manier worden zij zich ook meer bewust van de maatschappelijke waarde van geld. De Kinderraad stelde zelf de voorwaarden voor het fonds op. Heeft u ook vragen voor de Rabobank Kinderraad of wilt u ervaren hoe het is om kinderen mee te laten denken met uw organisatie? Kom dan naar de workshop!
Rabobank Rotterdam/Stichting Kik’r
11:30 11:50 New Generations
De lokale Rotaryclub organiseert diverse projecten voor de jeugd. Als serviceclub zetten de leden hun kennis en kunde in om jongere generaties verder te helpen. Kom luisteren hoe u mee kunt helpen en/of uw kinderen kunt laten meeprofiteren.
Rotary Schiedam, Rob Wassenaar
12:00 12:20 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Als er duurzaam met uw afvalstoffen wordt omgegaan, kan het dienen als grondstoffen voor nieuwe producten.
Irado, Jeffrey van Steenes
12:30 12:50 Stagiair in bedrijf
Veel bedrijven hebben nu of in de toekomst behoefte aan goede werknemers. We hebben als samenleving met zijn allen de plicht om de leerlingen die we nu in huis hebben goed op te leiden. Kennis van het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Daarnaast kunnen de vragen van leerlingen verfrissend werken: waarom gaan de dingen eigenlijk zoals ze gaan?
Maar wat kun je van een (V)MBO stagiair verwachten? Laten we daar samen proberen een antwoord op te geven.
Lentiz LIFE College, Sandra van der Marel / Seref Karaaslan
13:00 13:20 Vernieuwen door samenwerken
Kansen liggen voor het oprapen, luidt een bekend gezegde. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het dagelijks werk heeft vaak zoveel prioriteit, dat het u ontbreekt aan capaciteit en een frisse blik. Hoe kunt u als ondernemer toch kansen zien en benutten? Bekijk wat er gebeurt in andere sectoren of elders in de eigen keten. Dit hoeft u natuurlijk niet alleen te doen; het kan heel goed samen met anderen. Zet het onderwerp ‘samen vernieuwen’ eens op de agenda van uw plaatselijke business club. Ook kunt u het bespreken met uw leveranciers of afnemers. Of organiseer een open innovatie-evenement met een aantal klanten. Innovatie betekent niet altijd dat u iets nieuws moet uitvinden. Samenwerking vormt het sleutelwoord bij innovatie. Door samenwerking ontstaan nieuwe inzichten en versterkt of versnelt het innovatieproces.
Nieuwe tijden vragen immers om nieuw ondernemerschap.
Rabobank Rotterdam, Dave de Held
13:30 13:50 Puber of adolescent?
Ze hangen lamlendig op de bank, komen te laat thuis, vergeten dat ze proefwerken hebben. Ze vallen tegen je uit, en hebben daar even later weer spijt van. Eén troost: ze kunnen er niks aan doen! Sommige pubertrekjes zijn zoals ze zijn – en de oorzaak zit in het brein.
Het ene moment verwachten volwassenen dat ze zich volwassen gedragen en het andere moment mogen ze niet meedoen, omdat ze nog niet volwassen zijn.
De puberteit en het puberbrein: Wat betekent dit allemaal?
In deze korte presentatie ga ik in op de veranderingen in de adolescentieperiode.
Lentiz LIFE College, Annemarie Verhaagen
14:00 14:20 Aantrekkelijke teksten schrijven lastig of tijdrovend? Het kan makkelijk en snel! Wil je weten hoe? Kom dan naar de workshop Taalflirten & Tekstverleiden en ik vertel je er alles over.
TAILOR MADE BOOKS & BLOGS, Judith Reinsma
14:30 14:50 Locatie de Dijk Maassluis
Langs de waterweg verrijst een nieuw bedrijventerrein met voldoende uitbreidingsmogelijkheden en goede verbindingen.
Gemeente Maassluis

Klik hier voor de overige programma-onderdelen van de XPO010 beursdag.

Geef een reactie